AmiCare Thuisverpleging is een zelfstandige thuisverplegingspraktijk in de regio Stabroek, Hoevenen, Kapellen, Ekeren, Mariaburg, Rozenmaai, Luchtbal, Merksem en Schoten. Wij zijn een team van enthousiaste verpleegkundigen. Elk van ons heeft zijn eigen expertise en kennis vanuit het ziekenhuis, rusthuis en/of thuisverpleging.


Elke dag opnieuw verzorgen wij onze patiënten met hart en ziel. Wij streven naar een optimale en kwaliteitsvolle totaalzorg. Respect voor onze patiënten en mensgerichte verpleging staan binnen AmiCare centraal. Het is onze taak om hulp te bieden zonder inbreuk te maken op uw rust en privacy als patiënt. Wij vinden het belangrijk om naast de verpleegtechnische handelingen, tijd te maken voor u en er echt te zijn als u dat nodig heeft. We bieden een luisterend oor en reiken oplossingen aan daar waar nodig. Ook uw partner en/of familie worden, indien u dit wenst, heel nauw betrokken bij de zorg.


Thuisverpleging AmiCare biedt een deskundig zorgaanbod waarbij u als patiënt optimale kansen krijgt om zolang mogelijk in uw thuisomgeving te blijven.


Een goed contact met uw huisarts en/of behandelende arts is van groot belang om u de goede en juiste zorgen te kunnen geven. Maar als genezen niet meer kan, ook dan bieden wij hulp zodat u of iemand van uw familie die terminaal ziek is, zijn/haar levenseinde thuis kan doorbrengen. Wij zullen u hierin op een warme en menselijke manier begeleiden. Dit gebeurt ook steeds in nauwe samenwerking met uw behandelende arts.


Wij gaan steeds tot het uiterste voor u als patiënt!