Onze werkwijze binnen AmiCare:

U wordt als patiënt op basis van woonplaats en graad van zorg onderverdeeld in één van onze toeren. Elke patiënt bieden wij een streefuur aan, en wij proberen, in de mate van het mogelijke, dit uur te respecteren. Wij vragen u ook, wanneer U niet thuis bent op het afgesproken tijdstip, om steeds tijdig contact op te nemen zodat onze verpleegkundigen niet voor een gesloten deur staan.


Derde betalers systeem:

Bent u aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds, dan kan u beroep doen op onze thuisverpleging, inzake verpleegkundige zorgen. De kosten van de thuisverpleging worden steeds rechtstreeks geregeld met uw ziekenfonds. Dit wil zeggen dat de factuur rechtstreeks door het ziekenfonds aan ons wordt betaald. U hoeft dus zelf niets te betalen. Een beperkt aantal zorgen worden niet terugbetaald door uw ziekteverzekering. Indien dit voor u het geval is, zullen wij u uiteraard hierover informeren. 

Onze thuisverpleging biedt volgende verpleegtechnische handelingen aan met een voorschrift van uw arts:

> Inspuitingen

> Infuus therapie( plaatsen en toezicht op intraveneuze/subcutane perfusie)

> Toedienen van een lavement

> Blaasspoeling

> Sonderen van de blaas

> Stomazorg (urostoma, ileostoma, colonstoma)

> Wondverzorging( eenvoudig, complex, specifiek)

> Aspiratie van secreties

> Plaatsen van een maagsonde

> Toediening van sonde-en/of fistelvoeding

> Toediening van oogdruppels en/ of oogzalf in de postoperatieve fase

> Compressietherapie( steunkousen, steunverbanden)

> Voorbereiden en klaarzetten van medicatie

> Palliatieve zorgen

> Hygiënische zorgen (hier is geen voorschrift van de arts nodig)